Nhẫn Trần Blog

Làm tất cả những việc để vượt kỳ vọng của bạn là sở thích của tôi. Contact: nhantran210297@gmail.com

Nhân Quả là một quy luật của tự nhiên, gieo Hạt gì sẽ gặt Quả đó

NHÂN QUẢ
Nhân Quả là một quy luật của tự nhiên, gieo Hạt gì sẽ gặt Quả đó.
Từ lâu, quy luật này được cha ông ta vận dụng thành một đạo lý sống, như “Gieo gió gặp bão” hay “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”. Nó nhắc nhở chúng ta, một hành động, dù tốt hay xấu của ngày hôm nay, luôn để lại hậu quả cho tương lai.
Điều này mọi người đều biết và tin. Tôi cũng không có ý gì mới đối với nội dung của đạo lý sống, giản dị mà sâu sắc này.
Tuy nhiên, hình thức sử dụng từ “Nhân Quả” để diễn đạt đạo lý sống này, khá độc đáo. Tôi nhìn thấy ở đó một bài học khác, cũng rất hay.
Nhân cũng có nghĩa là “nguyên nhân”. Quả cũng có nghĩa là “kết quả”.
Mỗi khi thành công hay thất bại, một điều rất quan trọng là phải tìm được nguyên nhân, để rút kinh nghiệm cho tương lai.
Vậy tìm nguyên nhân ở đâu?
Khi thất bại, nhiều người hay đổ lỗi cho người khác. Họ hay đi tìm nguyên nhân ở bên ngoài, ở các yếu tố khách quan.
Nhưng họ đã quên mất, nhân là hạt, luôn ở bên trong quả. Đi tìm ở bên ngoài, làm sao kiếm được nhân?
Bài học với cá nhân tôi là, trong mọi thất bại, nguyên nhân quan trọng nhất luôn nằm bên trong chính bản thân mình. Đừng mất thời gian tìm kiếm nó ở bên ngoài.