Nhẫn Trần Blog

Làm tất cả những việc để vượt kỳ vọng của bạn là sở thích của tôi. Contact: nhantran210297@gmail.com

Entries from 2019-11-24 to 1 day

Có Những Điều Chẳng Thể Nói Cùng Ai - Minh Nhật

LÀM MỘT NGƯỜI NHẠY CẢM, CÓ MỆT LẮM KHÔNG? Làm một người nhạy cảm, khổ nhất là cái tính thích nghĩ suy, vì một cái nhíu mày của người ta hay một chuyện rất nhỏ mà có thể nghĩ cả ngày, thậm chí tới mức thức trắng cả đêm vì không rõ mình đã l…